محصولات

شرکت الماس سبز خزر بزرگترین تولید و توزیع کننده مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک تمام سعی خود را در جهت سلامت گوشت مرغ برای مصرف کننده قرار داده است و توانسته است محصولی بدون بکار بردن ترکیبات پر خطر در طول دوره پرورش تولید نماید و گامی بزرگ جهت سلامت مصرف کننده بردارد و محصولی بنام مرغ سبز چیک چیک را عرضه نماید.

بازو مرغ سبز

بازو مرغ سبز بدون آنتی بیوتیک چیک چیک عرضه در بسته بندی شیک و بهداشتی

بال مرغ سبز

بال مرغ سبز بدون آنتی بیوتیک چیک چیک عرضه در بسته بندی شیک و بهداشتی

جوجه کباب مرغ سبز

جوجه کباب مرغ سبز بدون آنتی بیوتیک چیک چیک عرضه در بسته بندی شیک و بهداشتی

ران مرغ سبز

ران مرغ سبز بدون آنتی بیوتیک چیک چیک عرضه در بسته بندی شیک و بهداشتی

ساق ران مرغ سبز

ساق ران مرغ سبز بدون آنتی بیوتیک چیک چیک عرضه در بسته بندی شیک و بهداشتی

سینه مرغ سبز

سینه بدون پوست مرغ سبز بدون آنتی بیوتیک چیک چیک عرضه در بسته بندی شیک و بهداشتی

شنیتسل مرغ سبز

شنیتسل مرغ سبز بدون آنتی بیوتیک چیک چیک عرضه در بسته بندی شیک و بهداشتی

فیله مرغ سبز

فیله مرغ سبز بدون آنتی بیوتیک چیک چیک عرضه در بسته بندی شیک و بهداشتی

گردن مرغ سبز

گردن مرغ سبز بدون آنتی بیوتیک چیک چیک عرضه در بسته بندی شیک و بهداشتی

مرغ سبز پاکتی

مرغ سبز پاکتی بدون آنتی بیوتیک چیک چیک عرضه در بسته بندی شیک و بهداشتی

مرغ سبز قطعه شده

مرغ سبز قطعه شده بدون آنتی بیوتیک چیک چیک عرضه در بسته بندی شیک و بهداشتی

مغز ران مرغ سبز

مغز ران مرغ سبز بدون آنتی بیوتیک چیک چیک عرضه در بسته بندی شیک و بهداشتی